Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Ποτήρι ρεσό 2β
Ποτήρι ρεσό 2α

Ποτήρι ρεσό 1β
Ποτήρι ρεσό 1α