Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Μεγάλο μπουκάλι 1β
Μεγάλο μπουκάλι 1α
Μεγάλο μπουκάλι 1

Μικρό βάζο 1
Μεγάλο βάζο 2β
Μεγάλο βάζο 2α

Μεγάλο βάζο

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Σαπούνι 2
Σαπούνι 1

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ποτήρι ρεσό
Μπουκάλι